.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

(Wet op de privacy van gegevens - 25 mei 2018)

GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet men vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens men verzamelt, hoe men deze data gebruikt en hoe men ze beveiligt.

Ziehier de strategie en de beveiliging die EX-POSE-URE hanteert inzake het beeldmateriaal dat van u wordt genomen, waar het wordt gepubliceerd, hoe het wordt gearchiveerd en wanneer het wordt verwijderd.

art. 1
Portretrecht: elk toekomstig bruidspaar geeft de fotograaf van EX-POSE-URE bij schriftelijke ondertekening het recht om een vooraf bepaald aantal foto's te publiceren op eigen websites en eigen sociale media kanalen. Bij weigering heeft de fotograaf het recht af te zien van de overeenkomst.

art. 2
Het bruidspaar heeft daarbij het portretrecht om de foto's, gemaakt door de fotograaf van EX-POSE-URE te publiceren op eigen media kanalen zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. Het bruidspaar mag echter de foto's niet verder gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de fotograaf hierover te raadplegen.

art. 3
Het bruidspaar kan het digitale beeldmateriaal gebruiken voor eigen drukwerk maar tegelijk is het verboden het beeldmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder vermelding van de fotograaf (auteursrecht).

art. 4
Het beeldmateriaal wordt gestockeerd op eigen lokale servers, waarvan op maandbasis een volledige backup wordt genomen.

art. 5
Het beeldmateriaal word verwijderd na een periode van 5 jaar. Dit laat het bruidspaar eveneens toe om dit beeldmateriaal op latere datum op te vragen. De fotograaf is echter niet verplicht om het beeldmateriaal voor deze periode te archiveren.

art 6
Persoonlijke gegevens waaronder naam, familie, adres, telefoon, email enz worden bewaard in een database bestand dat lokaal wordt gearchiveerd. Deze worden nooit vrijgegeven of doorgegeven aan derden.

Deze artikelen vormen tevens onderdeel van onze schriftelijke overeenkomst.

Bruidsparen waarvan het beeldmateriaal is gepubliceerd geweest voor 25 mei 2018 gaven reeds hun toestemming tot publicatie bij de schriftelijke overeenkomst en door betaling van het voorschot.

Ben - professioneel fotograaf